Ytong Lågenergi

Ytong lågenergi

Ytong lågenergi används som isolerande yttervägg till bärande konstruktioner samt utfackningsvägg. Det går snabbt att bygga tack vare låg vikt och enkel fogning med Ytong lim som appliceras i ett 1 mm tjockt skikt. Blocket väger 300 kg/m3 vilket ger en bra värmeisolering. Ytong lågenergi finns i standardbredderna 300, 365, 400 & 480 mm, men kan även specialtillverkas i andra format. Resultatet är ett massivt murverk med hög hållfasthet och enastående värmeisolering. Ytong lågenergi lämpar sig bra för villabyggnation såväl som för yttervägg i flerfamiljshus och i kommersiella fastigheter.

Produktfördelar

Ytong Massivblok

•    Homogent
•    Värmeisolerande: λ=0,072W/mK
•    Flexibelt
•    Icke brännbart: Brandklass A1
•    Massivt
•    Ergonomiskt

Nedladdningsbart material

CE-märkning

PP2 0,3 S+GT 240 mm

PP2 0,3 S+GT  300 mm

PP2 0,3 S+GT  365 mm

PP2 0,3 S+GT  480 mm


Prestandadeklarationer

DoP Ytong PP2 0,3 - 300 mm

DoP Ytong PP2 0,3 - 365 mm

DoP Ytong PP2 0,3 - 400 mm

DoP Ytong PP2 0,3 - 480 mm

Nedladdningsbart material