Silka Plattan

Silka Plattan används till innerväggar och bakmur i nybyggnad och renovering där det ställs höga krav på brandegenskaper och ljudisolering.
Fogning med fjäder och not ger ett snabbt bygge med hög precision. Hög noggrannhet i produktionen medför att det räcker med 2 mm limfog med Silka Secure lim i både stöt- och liggfog. Kakel och klinker kan monteras direkt utan utjämnande putsskikt.

Produktfördelar

Bauplatte
Tunna väggar med:
  • God ljudisolering
  • Hög tryckhållfasthet
  • Kalkel och klinker kan monteras direkt på väggen
  • Brandklass A1
  • Värmeackumulerande
  • Utmärkt inomhusklimat