Ytong lättbetong

Ytong lättbetong Naturliga råvaror
Ytong lättbetong består huvudsakligen av kalk, sand och vatten, dvs helt naturliga råvaror. De finns praktiskt taget överallt på jordytan, och resurserna är närmast outtömliga. Utvinningen av våra råvaror görs skonsamt, så att naturens balans inte rubbas.

Energieffektiv produktionsprocess
Ytong lättbetong produceras i ett slutet system och tillverkningen förbrukar mindre energi än liknande byggmaterial. Till exempel återanvänds 85% av vattenångan som bildas i produktionen. Den del som inte återanvänds värms på nytt och går in i ny produktion tillsammans med restmaterial från tidigare produktion. Inga skadliga ämnen släpps ut i jord, vatten eller luft.

Låg råvaruförbrukning
Tillverkning av Ytong lättbetong ger mycket byggmaterial med lite råvaror. T ex har våra PP 2/0,4-block en densitet på bara 400 kg/m3, och generellt räcker 1 ton råvaror till 5 - 8 m3 lättbetong.

Utmärkt inomhusklimat
När du bygger med Ytong kan du vara säker på att få ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. Ytong lättbetong är den enda lättbetongprodukt som är certifierad med danska Indeklimamærket, som är en frivillig miljömärkning för byggvaror. Certifieringen ställer höga krav på produktens påverkan på luftkvaliteten när byggnaden är färdigbyggd och i användning. Ytong lättbetong innehåller inga skadliga ämnen, inga flyktiga organiska ämnen och avger inga partiklar.