Ytong lättbetong

Ytong Production

Naturliga råvaror
Ytong lättbetong består huvudsakligen av kalk, sand och vatten, dvs helt naturliga råvaror. De finns praktiskt taget överallt på jordytan, och resurserna är närmast outtömliga. Utvinningen av våra råvaror görs skonsamt, så att naturens balans inte rubbas.

Hur tillverkas lättbetong?
Sanden finmals och blandas med kalk, cement, vatten och aluminiumpulver (en återvinningsprodukt). Spillmaterial från tillverkningen kan återanvändas i produktionen. Grundvattnet påverkas inte av produktionen, och kondensatet som bildas återanvänds som processvatten.

Aluminium fungerar som jäsmedel; vätgas utvecklas och bildar små, jämnt fördelade bubblor i betongmassan, så att det får den karaktäristiska lättbetongstrukturen. När lättbetongmassan har stelnat till hälften precisionsskärs den till block och härdas sedan i autoklav med vattenånga (200° C). När blocken har härdat och torkat helt finns det bara värmeisolerande luft i porerna.


Inga skadliga ämnen avges till luft eller vatten under produktionen. Vattenångan som används vid härdningen har låg temperatur, och den genereras med jordvärme, vilket betyder låg energiförbrukning.

Låg råvaruförbrukning
Tillverkning av Ytong lättbetong ger mycket byggmaterial med lite råvaror. T ex har våra PP 2/0,4-block en densitet på bara 400 kg/m3, och generellt räcker 1 ton råvaror till 5 - 8 m3 lättbetong.

Energieffektiv produktionsprocess
Ytong lättbetong produceras i ett slutet system och tillverkningen förbrukar mindre energi än liknande byggmaterial. Till exempel återanvänds 85% av vattenångan som bildas i produktionen. Den del som inte återanvänds värms på nytt och går in i ny produktion.