Silka kalksandsten

Silka kalksandsten Kalksandsten är ett klassiskt byggmaterial som har använts i mer än 100 år. Den första produktionen går ända tillbaka till 1898.

Tillverkas av helt naturliga råvaror
Råvarorna vi använder är kalk, sand och vatten, helt naturliga resurser som finns överallt i naturen, och produkterna innehåller inga kemikalier eller giftiga ämnen.

Miljövänlig
Produktionen är energisnål och den varken miljöskadliga restprodukter eller skadliga emissioner. Sand- och grustag återställs efter utvinningen eller görs om till rekreationsområden.

Ger ett bra inomhusklimat
Oavsett väderförhållanden, minusgrader eller högsommarvärme, får du optimal rumstemperatur när du bygger med massiv kalksandsten – svalt på sommaren och varmt på vintern.

Optimal värmelagring
De välisolerande och tunga ytter- och innerväggarna av kalksandsten balanserar även snabba temperaturskiftningar.

Ljudisolerande
Tack vare den höga densiteten ger kalksandsten mycket god ljudisolering, så när det byggs med massiva väggar av kalksandsten stannar oljudet hos grannen.

Hög säkerhet
Hus av kalksandsten ger hög säkerhet när det gäller brand, väder och vind. Materialet kan helt enkelt inte brinna, och den höga vikten ger byggnaden högsta stabilitet.

Helt släta ytor
Tack vare den höga ytprecisionen i tillverkningen krävs praktiskt taget ingen efterbehandling.

Frostbeständig
Kalksandsten påverkas inte av frost, så du får en hållbar och väderbeständig fasad som håller sig snygg år efter år.

Bidrar till låg energiförbrukning
Kalksandsten ger mycket god värmeisolering och certifierat låg energiförbrukning.

Konkurrenskraftig
Jämfört med andra byggmaterial kan du bygga tunnare och mer ekonomiska väggar, med hög stabilitet.