Silka kalksandsten

Silka Production Tillverkning
Energiförbrukningen är mindre vid produktion av kalksandsten än vid produktion av liknande byggmaterial. Tillverkningen är miljövänlig, icke störande och inga hälsofarliga ämnen släpps ut.

Råvaror
Kalk och sand lagras i silos och doseras i förhållande 1:12. Därefter går de i en transportanläggning till reaktorn.

Reaktorn
I reaktorn reagerar den brända kalken till släckt kalk, och blandningen rörs om under tryck till den uppnår optimal fuktighet.

Stenpressen
Stenarna formas i en helautomatisk press.

Härdning i autoklav
Stenarna härdas med vattenånga i långa, cylindriska tryckkärl vid 160-220°C. Härdningen pågår i ca 6 timmar för att garantera att stenarna har rätt styrka.

Lagring
Efter härdning och avsvalning är stenarna färdiga för användning.Kvalitetskontroll
Med stickprov testas stenarnas egenskaper enligt kvalitetskraven i SIA-Norm V 177, utgåva 1995.