Xella - stor producent med starka varumärken

Xella Headquarters Duisburg

Xella International är, med hänvisning till flera källor, världens ledande leverantör av byggmaterial i lättbetong och kalksandsten. Med ett brett sortiment av isoleringsplattor, bärande väggar, mellanväggar, balkar, tak- och bjälklagselement kan du få allt byggmaterial till hela råhuset från oss. Massiva väggkonstruktioner är vår specialitet, och alla våra produkter inom Ytong, Ytong Multipor och Silka uppfyller höga krav på hållfasthet, värmeisolering, inomhusklimat, stabilitet och kostnadseffektivitet. Alla produkter har dessutom samma modulmått, så de kan kombineras fritt i såväl nybyggnad som renovering.

Ytong lättbetong ger maximal brandsäkerhet, värmeisolering och hållfasthet. Ytong Multipor är en brandsäker mineralisk isolering, som är ett miljömässigt hållbart alternativ till oljebaserade isoleringsmaterial. Silka kalksandsten används med fördel där du vill ha tunnare väggkonstruktioner, som samtidigt är både bärande och ljudisolerande. Alla Ytong- och Silkaprodukter är produceras energieffektivt och med små CO2-utsläpp, och de bidrar till ett sunt inomhusklimat med god komfort.

Xella International har, utöver Ytong och Silka, fler starka varumärken; Multipor och Hebel. Koncernen har mer än 6.100 medarbetare, 91 fabriker i 20 länder, samt säljorganisationer i över 30 länder.