Hållbarhet

Hållbarhet

Framtidssäker och hållbar byggverksamhet innebär hänsyn till ekologi och miljö i både planering och uppförande. För morgondagens byggnader är det nödvändigt att byggmaterialen bidrar till energieffektivitet, att de inte innehåller skadliga ämnen och att de har lång livslängd. Ytong och Silka uppfyller dessa krav redan nu: Utmärkta egenskaper och ekologiskt anpassade hela vägen från råvaruutvinning och produktion till användning och framtida återvinning.

Råvarorna är sand, kalk och vatten. De är helt naturliga och de finns över hela jorden i praktiskt taget outsinliga mängder. Och de utvinns på ett skonsamt sätt så att naturens balans inte påverkas.

Ytong lättbetong, Silka Kalksandsten och Multipor uppfyller miljödeklarationen i ISO 14025, vilket innebär att de inte innehåller skadliga ämnen, inte avger hälsofarliga emissioner och säkrar en positiv ekobalans. Multipor har dessutom fått certifieringen Natureplus, som betyder att materialet uppfyller de strängaste miljökraven som kan ställas på byggmaterial.

Pressinformation "Hållbar byggenskap"