Miljö

Miljö

Ytong och Silka består till allra största delen av sand, kalk och vatten. Det innebär att du får en sund och naturligt bostad med miljömässig hållbarhet. Läs mer om miljö och hållbarhet under rubriken
 "Hållbarhet".