Fuktskydd

Fuktskydd Ytong Multipor isoleringsplatta är diffusionsöppen med god kapillärfunktion, vilket gör den mycket lämplig som invändig isolering. Kondens som bildas tas upp av de värmeisolerande luftporerna i materialet och avges efterhand till rumsluften i en naturlig torkprocess (kapillärfuktion), samtidigt som den goda värmeisoleringen bibehålls. Det innebär att bostaden får en naturlig och effektiv reglering av fuktbalansen utan att använda dyr och felkänslig fuktspärr.