Brandsäkerhet

Bauphysik Brandschutz Ytong lättbetong och Silka Kalksandsten är icke brännbara byggmaterial. De uppfyller kraven i DIN 4102 del 4, som gäller den mest krävande byggmaterialklassen A1. Detta gäller såväl de enskilda blocken som det kompletta murverket. Även Ytong Multipor isoleringsplattor uppfyller klass A1 i den europeiska brandskyddsnormen DIN EN 13501-1. Materialen förhindrar brand att sprida sig, och de avger varken rök eller andra farliga ämnen.