Ytong Stående väggelement SWE

massivelement

Ytong Massivelement är oarmerade lättbetongelement för bärande ytter- och innerväggar. Det används med fördel till större projekt där det krävs att de bärande väggarna kommer upp snabbt och effektivt (t ex enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus). Elementen limmas ihop med Ytong Fix P lim.

Produktfördelar

Ytong Massivelement
•    Våningshöga väggelement
•    Brandklass A1
•    Slät yta (putsunderlag)
•    Inga tillsatser vid montering
•    Ingen anpassning behövs på byggplatsen
•    Snabb montering
•    Hög tryckhållfasthet
•    God värmeisolering
•    Ljudisolerande
•    Ingen röta eller svampangrepp
•    Utmärkt inomhusklimat

Mer produktinformation

Produktdata