Par- och radhus

Par- och radhus utnyttjar den tillgängliga marken effektivt och ekonomiskt. Och precis som för enfamiljshus får man bästa kvalitet i husen genom att välja rätt byggmaterial. Ytong i ytterväggarna och bärande, ljudisolerande Silka i innerväggar och bostadsseparerande väggar ger hög boendekomfort. Det går givetvis utmärkt att välja Ytong även till innerväggarna om kraven på ljudisolering är lägre.

Det idealiska par- och radhuset

  • Alla bärande ytterväggar ovan mark muras med Ytong
  • Bostadsseparerande väggar i Silka, även i en asymmetrisk design
  • Innerväggar utan extra ljudisolering i Ytong, annars Silka för större ljudkomfort
  • Källarväggar byggs företrädesvis med Ytong. Vid höga krav på statisk hållfasthet används Silka
  • Tak byggs med Ytong takelement, och för extra isolering används Ytong Multipor
  • Källartak byggs med Ytong bjälklagselement som alternativ till armerad betong. För ytterligare isolering adderas Ytong Multipor