Byggnadsreglementet BBR

EnEV 2009

För närvarande ligger fokus på klimatskydd, och även under byggnationen försöker man optimera energiförbrukningen i de olika byggfaserna - i såväl planeringen som under bygge och i drift.

Xella uppfyller till fullo alla de krav som ställs i BBR och erbjuder ett komplett produktsortiment med utbudet under varumärkena Ytong, Silka och Ytong Multipor. Sortimentet förbättras med integrerad värmeisolering med U-värden ända ner till 0,11, samtidigt som de är 100% oorganiska och brandklassade i A1.

Det innebär att Ytong Silka erbjuder helt unika läsningar för enfamiljshus, par- och radhus, flervåningshus, kommersiella byggnader samt renovering (ROT).