Liggande väggelement

Hebel

Hebel Element används i massiva ytter-, inner- och brandväggar i industri- och lagerbyggnader. Elementen är icke-bärande och monteras mellan betong- eller stålpelare, och de dimensioneras för den lodräta belastningen i det enskilda projektet. De kan dessutom med fördel användas som inner- och brandväggar i uppvärmda industri- och lagerbyggnader.

Produktfördelar

Ytong Passkiftsblock
•    Ingen bearbetning
•    Rationella storlekar
•    Flexibel planering och montering
•    Monteras vågrätt eller lodrätt
•    Kan demonteras och återanvändas
•    God värmeisolering
•    Brandklass A1

Mer produktinformation