Flervåningshus

Flervåningshus är det effektivaste sättet att utnyttja tomtmarken, men det kräver rätt byggmaterial för att ge hög kvalitet i såväl byggnad som inomhusmiljö. Det bästa är att välja byggmaterial som tål stora belastningar, samtidigt som de ger god isolering och tunna väggar. Ett val av Silka och Ytong Multipor säkerställer detta och ger hög hållfasthet och effektiv värme- och ljudisolering i ett komplett system.

Det ideala flervåningshuset

  • Ytterväggar i en kombination av Silka och Ytong Multipor
  • Alla innerväggar och bärande väggar i Silka
  • Parkeringskällare byggs med Ytong Multipor på väggarna
  • Icke-bärande väggar byggs med Ytong
  • Parkeringshus byggs med fördel i Ytong bjälklagselement med Ytong Multipor som extra isolering
  • Källartak av armerad betong förses med Ytong Multipor som extra isolering
  • Ytong Multipor rekommenderas som generell isolering i underjordiska parkeringsanläggningar