Multipor indvändig isolering

multipor innvändig isolering

Multipor används till invändig isolering av källarytterväggar, ytterväggar och bjälklag över parkeringskällare och portrum. Det är också lämpligt i skyddsvärda och kulturmärkta byggnader. Plattorna är lätt att anpassa och bearbeta, och de monteras utan fuktspärr direkt på frilagd mur med Ytong lättbruk. Resultatet är säkert och hållbart, inte minst för att materialets diffusionsöppna struktur ger ett bra inomhusklimat och god fuktbalans i murverket. Xella har goda erfarenheter av denna konstruktionstyp sedan mer än 20 år.

Produktfördelar

multipor indvändig isolering

•    God värmeisolering
•    Lambdavärde 0,040 W/mK
•    Ingen fuktspärr
•    Diffusionsöppen
•    Fuktreglerande
•    Behagligt inomhusklimat
•    Ingen röta eller svampangrepp
•    Mineralisk lösning utan fiber
•    Tryckfast

Mer produktinformation