Nyheter

Xella lanserar en “gammal” världsnyhet på Nordbygg.

1929 skapade Dr. Axel Eriksson en världssensation när han uppfann Ytong lättbetong av de rena råvarorna kalk, sand och vatten. Nu nästan hundra år senare kan Xella presentera nästa generation Ytong, Ytong Energy+, där gränserna för energiriktigt och hållbart byggande flyttats fram än en gång.

På Nordbyggmässan i Stockholm 20-23 mars i lanserar Xella sin nya produkt Ytong Energy+, som motsvarar alla framtidens krav på hållbarhet och isolering. Denna nya byggsten är resultatet av ett målinriktat utvecklingsarbete där man önskat skapa en massiv sten för bärande vägg, isolering och fasad i ett och samma material.

 

Ytong Energy+ består till 100 % av lättbetong, ett rent och diffusionsöppet material som bidrar till att skapa ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Xellas Nordenchef Niels-Jørgen Pallesen säger:

- Det finns just nu ett enormt intresse för miljöfrågor. Som ledande aktör på marknaden har vi ett ansvar för att utveckla byggbranschen i rätt riktning. Vi på Xella vill gärna vara med och sätta dagordningen och visa hur mycket man kan göra för att främja hållbart byggande.

 

Framtidens bygglösningar här och nu

Det finns flera orsaker till att Ytongblocken väcker uppmärksamhet. Först och främst uppfyller de lätt de högre kraven på energieffektivitet i bostadsbyggandet, eftersom Ytong Energy+ har ett lambda-värde på 0,06 W/mK och ett U-värde på bara 0,11 W/m²K, vilket åstadkoms genom att man kombinerar två lager lättbetong med en kärna av det mycket värmeisolerande materialet Ytong Multipor.  Xella kan således leverera alla lösningar som behövs för framtidens massiva stenhus som man vill ska motsvara passivhusstandarden. Ytong Energy+ introducerades på den danska marknaden våren 2011 och redan nu står de första byggnaderna klara där detta material använts.

 

Nya standarder för hållbart byggande

Xella har nyligen erhållit Tysklands största innovationspris inom klimat och miljö för sin nya teknik för att använda restprodukter vid kalkutvinning för att framställa ett alternativ till fossila bränslen. Xellas Nordenchef Niels-Jørgen Pallesen säger:

 

- Vi är mycket fokuserade på hållbarhet och Ytong Energy+ består uteslutande av naturligt förekommande oorganiska material, kalk, sand och vatten. Stenen är till 100 % återvinningsbar eftersom det är en miljömässigt genomtänkt produkt - från utvinningen av råämnena och framställningen av stenen, till användningen i olika byggprojekt och vid rivning där byggblocken kan smulas ned till smådelar och återanvändas vid framställningen av nya lättbetongblock. Det blir inget spill och därför är Ytong Energy+ också världens första byggsten med Cradle-to-Cradle-certifiering.

 

Byggmaterialets livscykel i fokus

Begreppet vagga till grav är välkänt från beskrivningen av livscykeln för olika produkter. Men Cradle-to-Cradle går ett steg längre och fokuserar på produkternas hållbarhet från utvinning av råämnen över praktisk produktanvändning till omhändertagandet av avfall på byggarbetsplatser och vid rivning. Cradle-to-Cradle ger alltså en helhetsbild av produkten som är betydligt mer omfattande än vad man vanligen ser vid analyser av livscykler.

 

Certifieringen genomfördes på huvudkontoret för Cradle-to-Cradle i Hamburg och vid den danska avdelningen, Vugge-til-Vugge/EPEA Kopenhagen ApS.

 

‏Xella är världens ledande leverantör av byggmaterial i lättbetong och kalksandsten, och hela det breda produktprogrammet av isoleringsplattor, bärande väggar, mellanväggar, överliggare, bjälkar, däck- och takelement består huvudsakligen av kalk, sand och vatten. Det är rena och miljövänliga produkter som alla är inomhusklimatmärkta.

 

Träffa oss i monter C 04:39 på Nordbygg 20-23 mars.

 

Download