Nyheter

Ytong tar mark på industrisidan!

YTONG har en lång tradition av hallbyggnationer varför vi med stolthet kan meddela att vi den senaste månaden tagit order på 800 m3 I småland med bl.a. Skanska & Gnosjö Bygg AB som  samarbetspartner.  YTONG stärker i och med detta sin position som en ledande leverantör av lättbetong för alla olika typer av byggnationer.