Nyheter

Xella trotsar krisen

Den internationella tyskbaserade koncernen Xella, som står bakom kända varumärken som YTONG & Fermacell, kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2012, där man lyckades att trotsa den dåliga konjunkturen. Xella ökade omsättning såväl som rörelseresultat. Koncernens tre resultatenheter YTONG, Fermacell, och Fels har alla bidragit positivt till utvecklingen.

Omsättningen har stigit från 1.271 Milj. EUR i 2011 till 1.283 Milj. EUR. ”I förhållande till den svaga konjekturen har vi klarat oss bra”, säger koncernchef Jan Buck-Emden. Positivt är att resultatet stigit från 208 Milj. EUR till 217 Milj. EUR. Antalet medarbetare ligger kvar på ca 7 300.

 

Xella koncernen tar marknadsandelar inom alla sina verksamhetsområden

Under 2012 har Xella investerat 91,4 Mio. EUR man har bl.a. köpt en tjeckisk lättbetongfabrik av H+H samt förvärvat och rustat en fibergipsfabrik i norra Spanien.

 

I det skandinaviska marknadsområdet har xella flyttat fram positionerna.

”Vi har, trots en pressad skandinavisk marknad, lyckas växa i både Norge, Sverige och Danmark under 2012. Aktiviteterna i Skandinavien fortsatt viktiga för koncernen, och därför vill vi naturligtvis öka omsättning såväl som marknadsandel på den nordiska marknaden”, säger Fredrik Johansson, Sverigechef Ytong.

 

"Under den senaste tiden har vi, framför allt på den svenska marknaden fått höra en del rykten från våra konkurrenter om att vi säljer materialet till förlust och att vi kommer gå i konkurs. Detta faller på sin egen orimlighet då vår vinst under 2012  är större än vår konkurrents totala omsättning ", säger Fredrik Johansson, Sverigechef Ytong.

 

Framtidsutsikter

På grund av en lång och kall vinter är projekten försenade, dock räknar man med fortsatt framgång på den skandinaviske marknaden främst på grund introduktionen i Finland samt utvecklandet av den svenska verksamheten.