Nyheter

Ännu ett positivt år för Xella

Ännu ett positivt år för Xella

Det är med glädje och stolthet som Xella kan se tillbaka på ett 2013 präglat av framgång och en vinst på 196 miljoner euro. Detta är en liten minskning jämfört med föregående år, till följd av engångsinvestering i en ny fabrik i Spanien och utbyggnaden av en av de tyska fabrikerna i Calbe. Xella har totalt sett mer än 94 fabriker över hela världen och har över de senaste 5 åren intjänat betydligt mer än 1 miljard euro. Fredrik Johansson, chef för Xella Sverige, förklarar:

- "Resultatet" visar tydligt Xella-gruppens styrka och inte minst vår market power som faktiskt ligger bakom vår satsning på Skandinavien. Vi har speciellt satsat mycket i Skandinavien när det gäller genomslag av Danmark, Norge, Sverige och Finland. Lokalt har detta naturligtvis kostat resurser, men jämfört med den totala bilden av koncernen har de senaste 5 åren av investeringar fortfarande stöd för endast cirka 1 procent av de senaste fem åren av resultat för Xella-gruppen.

- Vi är mycket nöjda över utvecklingen i Skandinavien. Detta gäller både lanseringar av våra unika lösningar för byggindustrin, men även återisoleringsmarknaden, där vi har upplevt en betydande ökning. Därför har den framgång som vi upplever nu endast bekräftat oss i vår syn på marknaden. Vi kommer därför att fortsätta med investeringar och nya produktlanseringar, vilket kan bidra till att utöka vår position och framför allt skapa en hel del värde för våra kunder, säger Fredrik Johansson.