Nyheter

Efterisolering som gjord för det norska klimatet

Särskilt i städerna finns det många äldre byggnader som behöver energioptimeras under de kommande åren, och det kräver effektiva metoder för invändig efterisolering. Med Ytong Multipor uppnår byggherren och konsulten önskade energibesparingar utan att påverka byggnadens arkitektur. Samtidigt bidrar det diffusionsöppna Multipor med sina fuktreglerande egenskaper till ett sunt och behagligt inomhusklimat utan kondensproblem.

Xella Scandinavia | intervju med Thom Erik Pape, landschef Xella Norge AS

Många äldre byggnader i Oslo och andra större norska städer behöver renoveras under de kommande åren, och då med särskilt fokus på energioptimering. Detta innebär i de flesta fall att de måste efterisoleras. Thom-Erik Pape, VD för Ytong, säger:

– Vi har många äldre byggnader som behöver bli mer energisnåla, och det betyder i praktiken efterisolering. Men i väldigt många fall är det antingen direkt förbjudet eller mycket svårt att efterisolera på utsidan, eftersom det finns krav att bevara byggnadens utseende.

– Efterisoleringen måste då istället göras på insidan, så att arkitekturen inte påverkas. Det kräver effektiva invändiga isoleringsmetoder. Som konsult åt en byggherre måste man å ena sidan kunna åstadkomma nödvändiga energibesparingar, å andra sidan ta hänsyn till fuktförhållandena i byggnaden. Det kan vara komplicerat att få den ekvationen att gå ihop, åtminstone med konventionell isolering, betonar Thom-Erik Pape.

Monteras utan fuktspärr
En av de bästa lösningarna på marknaden för invändig efterisolering av äldre byggnader är den mineraliska isoleringsplattan Ytong Multipor. Plattorna består uteslutande av oorganiska material – kalk, sand och vatten – och de kan monteras direkt på innerväggens rengjorda murverk, utan fuktspärr.

Därmed skiljer sig Multipor från konventionella isoleringslösningar med sten- eller glasull, som just kräver installation av en fullständigt tät fuktspärr, för att förebygga problem med fukt i den färdiga byggnaden. Det förenklar konstruktion och uppförande betydligt att Multipor eliminerar fuktrisken, utan behov av fuktspärr. 

Diffusionsöppen isoleringslösning
Trycksäkra Multipor-plattor har dessutom ett lambdavärde på bara 0,045 W/mK, och ger med andra ord utmärkt värmeisolering jämfört med andra isoleringslösningar. Thom-Erik Pape tillägger:

– Multipor används i stor skala i nya villor och småhus, och passar även utmärkt för efterisolering av äldre flerbostadshus. Detta beror inte bara på plattornas energiegenskaper, utan även i hög grad på att materialet är diffusionsöppet. Detta innebär att plattorna är fuktreglerande, så att det blir ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat i den färdiga byggnaden.

– Plattorna är som gjorda för det fuktiga och kalla norska klimatet, där vi ofta har stora temperaturskillnader mellan en byggnads utsida och insida. Detta gör kondens på fönster och väggar till en stor utmaning, särskilt nu på vintern. Men det diffusionsöppna materialet Multipor har under de senaste 10 åren visat sig vara en mycket effektiv lösning på problemet, avslutar Thom-Erik Pape.