Nyheter

Smarta system ger maximal flexibilitet på höjden

Med våra pelar-/balksystem kan byggföretag projektera löpande, utan att behöva vänta på leveranser eller ligga ute med stora belopp. Detta har varit till stor nytta i 2E Bolig Projektsalgs projekt Bel-Air på Farum, där man just nu bygger flerbostadshus i lyxklass på sex våningar i Ytong lättbetong.

Xella Scandinavia | Intervju med Morten Bak, Sales Director Xella Danmark A/S

Med upp till 40 veckors leveranstid för konventionella prefabricerade betongelement blir det intressant för byggföretag att hitta bärkraftiga alternativ för att bygga flerbostadshus och andra byggnader som konventionellt uppförs i betong. Därför har Ytong utvecklat ett pelar-/balksystem som drar nytta av hållfastheten i våra massiva block. I praktiken kombineras vertikala O-block med horisontella Ytong-plattor, vilket skapar en struktur som i princip är obegränsad i höjd tack vare den mycket höga hållfastheten.

– Systemet är särskilt lämpligt för flervåningshus, där det av olika skäl kan finnas behov av löpande projektering, säger försäljningschefen Morten Bak vid Ytong. Leveranstiderna är avsevärt kortare än för traditionella betongelement, och det gör projekteringen mycket mera flexibel.

Leverans inom en vecka och löpande betalning
Ett projekt i Danmark som drar stor fördel av Ytongs innovativa system är Bel-Air på Farum, ritat av Kim Utzon Arkitekter. Här uppför 2E Bolig Projektsalg för närvarande tre lyxbetonade flerbostadshus på sex våningar, med pelar-/balksystemet som bärande struktur.

Denna typ av byggnader har i Danmark traditionellt byggts med prefabricerade betongelement, men den lösningen är inte optimal i detta fall, eftersom ägarna måste kunna beställa ändringar efterhand som de köper lägenheter. Detta gör leveranstiden för material till den avgörande faktorn. Morten förklarar:

– Detta sätt att bygga kräver en flexibilitet i projekteringen som är svår att uppnå med de leveranstider för betongelement som gäller idag. Vårt pelar-/balksystem har fördelen att elementen kan levereras i takt med byggföretagets behov, inom en vecka från beställning.

– Det innebär också att byggföretaget inte behöver ligga ute med stora förskottsbelopp, utan istället betalar för materialet efterhand som det levereras. Man behöver helt enkelt inte binda pengar i flera månader, förklarar han.

Dessutom ger pelar-/balksystem fördelen för entreprenörerna att modulerna levereras på pallar som lätt kan transporteras runt på arbetsplatsen, och att de kan kapas och formas snabbt och enkelt med vanliga snickar- och murarverktyg.

Optimering av energibehov och inomhusklimat
Även de framtida ägarna till lägenheter i Bel-Air drar fördelar av att Ytong lättbetong har valts som material: Ytong lättbetong består uteslutande av hårt sammanpressad kalk och sand, utan tillsatser. De oorganiska och 100 procent naturliga komponenterna gör materialet både energieffektivt och öppet för diffusion.

– Risken för framtida fuktproblem är minimal när man bygger med Ytong lättbetong, och det är en av de främsta anledningarna till att Ytong har kommit att bli förstahandsvalet för småhusbyggnad. Och tack vare pelar-/balksystemet går det nu att utnyttja samma fördelar när vi bygger flervåningshus, avslutar Morten Bak.