Nyheter

Europas största bygge säkras med effektivt byggsystem

Norges spektakulära nya nationalmuseum är just nu Europas mest omfattande bygge. De höga kraven på hållbarhet och säkerhet av projektet har gjort att konsulterna behövt hitta lösningar med precis rätt kvaliteter. Ramböll har bl.a. valt Silka- och Ytonglösningar, som bidrar till att förenkla både dokumentations- och byggprocesserna och effektiviserar bygget.

Norges nya nationalmuseum håller just nu på att byggas på den gamla Vestbanetomten vid hamnen i Oslo och beräknas vara klart 2019. Med en bruttoarea på cirka 54.600 m2 och för en kostnad på ca. 5,6 miljarder svenska kronor är det Europas just nu största byggprojekt. Planen är att det skall inrymma samlingarna från Nationalgalleriet, Konstindustrimuseet och Museet för Samtidskonst. Tillsammans kommer det att utgöra en nationell samling av konst- och kulturskatter vars värde knappast kan mätas i pengar.

- Projektet kommer att bli ett monumentalt bygge som ska locka publik från hela världen. Därför måste lösningarna man väljer ha de rätta kvaliteterna för att uppfylla de högt ställda målen.

Det berättar projektledare Ivar Barstad från Ramböll, som är konsult för det omfattande prestigebygget. Byggherre är Stattsbygg med Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH som arkitekter och AF Entreprenör som totalentreprenör.

Bidrar till effektiv projektering och byggprocess
Tillverkaren Xella levererar inte mindre än ca. 25 000m2 Silka väggsystem, huvudsakligen i modellen Silka XL och tjocklekarna 15, 20 och 24 cm, för att bygga upp väggarna i det nya Nationalmuseet. Dessutom används ca 1 000 m2 Ytong i olika storlekar - även det till väggarna.

- All produktdokumentation har gjorts tillgänglig för konsulterna, så de slipper slösa tid på att leta efter informationen de behöver. Det betyder mycket för ett projekt av denna storlek att vi som leverantör på så sätt kan bidra till att göra projekteringen enklare.

Det förklarar Fredrik Johansson, CEO för Xella Scandinavia, som är en del av Xella Group som i sin tur är världens ledande leverantör av hållbara och diffusionsöppna lösningar i kalksandsten.

- Vi har också skaffat minikranar för att underlätta monteringsarbetet så att byggblocken snabbt kan lyftas på plats. Det snabbar på bygget, och processen blir mer effektiv eftersom man kan montera på flera ställen samtidigt allt efter behov, säger han.

Väldokumenterade inbrottsskyddande bygglösningar
På grund av de många värdefulla föremål som skall inhysas i Nationalmuseet, har säkerhetslösningar som bidrar till bra inbrottsskydd varit viktiga. Fredrik Johansson igen:

- Med så mycket värdefulla föremål samlade på ett och samma ställe är säkerheten mycket viktig. Vi har testat och dokumenterat materialen, så vi kan garantera att de är inbrottssäkra. Lösningarna bidrar också till att uppfylla de höga energikraven och ett sunt inomhusklimat.

Materialen från Xella är alla klassificerade som RC 3 och RC 5 enligt gällande standard för inbrottssäkerhet EN 1627-1630. Det innebär att de kan motstå 5 respektive 15 minuters manuellt inbrottsförsök med verktyg. Det betyder att materialen är så starka att de effektivt fördröjer en eventuell inkräktare, och risken för inbrott minimeras.