Nyheter

Billigare och bättre byggande kräver integrerade system

Byggande har en stor potential för bättre utnyttjande av resurser genom förenklade processer som bygger på integrerade byggsystem. Det finns det minst fyra anledningar till.

Byggbranschen har lång erfarenhet med effektivt kvalitetsbyggande, men det kommer att dröja ett tag innan vi kan infria dess fulla potential. Detta beror på flera faktorer, men en av de viktigaste är att det fortfarande är för få projekt som, som använder sig av fördelarna med ett konsekvent systemorienterat tillvägagångssätt. Med detta menar jag en inriktning som redan från projekteringens första början tar sin utgångspunkt i flexibla byggsystem, där man med samma enkla grundelement kan uppföra allt från mindre enfamiljshus till industribyggnader i väldigt stor skala.

Hos Ytong framställer vi och levererar den typen av fullt integrerade byggsystem som bygger på de till 100 % oorganiska materialen kalk, sand och vatten. Vi bidrar årligen till över 300 000 projekt över hela världen och kan se att det systemorienterade tillvägagångssättet – speciellt på fyra punkter – är långt mer resurseffektivt än traditionella sätt att bygga på.

Minimalt behov för extern rådgivning
Som systemleverantör utvecklar och framställer vi, inte bara lösningarna, utan även själva projekteringen in-house i många av de projekt som vi levererar till. Detta gör processen enklare och minimerar byggherrens behov för extern rådgivning, vilket självklart minskar utgifterna i projektet.

Full kvalitetskontroll i alla faser
Enkelheten i våra system, vilka alla är sammansatta av några få grundläggande element, till 100 % bestående av naturliga ingredienser, gör det lättare att säkra full kvalitetskontroll från början till slut. Vi kvalitetssäkrar under produktionen enligt marknadens förande praxis, och på byggplatsen betyder systemens simpla tekniska konstruktion, att risken för fel och förseningar blir minimal.

Supersnabb leveranstid
Produktionen av element är en enkel process, vilket är en av förklaringarna till att vi på Ytong har en av marknadens snabbaste leveranstider. Snabb leveranstid betyder för arkitekten, att man kan projektera ända fram till byggstarten, och en snabb leveranstid skapar stor flexibilitet och planeringsfrihet till att löpande genomföra ändringar utan större kostnader.

För dem som uppför bygget betyder snabb leveranstid att man slipper att skapa lagerplats till material, utan istället får levererat i takt med byggprojektets framdrift. Den snabba leveranstiden betyder dessutom att det ger entreprenören större möjligheter att säga ja till nya ordrar med kortare varsel än annars.

Starkt förenklad byggprocess
På det hela taget är det mycket lättare att uppföra en byggnad med utgångspunkt i ett enda system, istället för att bygga ihop en massa olika delar från olika leverantörer. Det enkla montaget betyder bl.a. att man som den utförande får frigivet arbetskraft, som kan användas i andra delar av projektet, så att man sparar tid i det samlade förloppet, till exempel genom att flera processer utförs parallellt.

Byggprocessen förkortas ytterligare, när leverantören, i samarbete med de uppförande, kan säkra leverans direkt till arbetsplatsen, samt packning av elementen i den ordning som de ska användas på plats.

Ovanstående fyra punkter visar, att det finns en massa effektiviseringspotential att utnyttja sig av, genom att flera i byggandet börjar att arbeta efter ett mer systemorienterat tillvägagångssätt. Och det gynnar inte bara ekonomin i projektet på kort och lång sikt -det gagnar dessutom i hög grad miljö och hållbarhet, att byggandets resurser används så effektivt som möjligt i så många processer som möjligt