Nyheter

Effektivt bostadskoncept som baseras på Ytong från källare till vind

Byggmäster, som är ett dotterbolag i Erlandsson-koncernen, uppför just nu toppmoderna flerbostadshus i Brf form på Lindbacken i Uppsala. Produktionen leds av Erlandsson Bygg i Öst AB. Bärande struktur, ytterväggar och golv består av samma energisnåla och diffusionsöppna Ytong lättbetong. ”En enkel konstruktionslösning med minimal risk. Vi får byggt mer med mindre personal”, framhåller man från Erlandsson Bygg i Öst AB.

Det sparar värdefull arbetstid att hela stommen kan byggas med samma grundläggande element, tillverkade i samma massiva och hållbara material. Därför har Xella utvecklat ett enkelt huskoncept som går ut på att hela stommen byggs av energieffektiv Ytong lättbetong. Materialet består uteslutande av naturliga och oorganiska basmaterial – kalk, sand och vatten.

Förutom att underlätta för entreprenörerna på byggplatsen rent praktiskt, förenklar konceptet konsultens uppgift eftersom produkterna redan från början har alla nödvändiga godkännanden och uppfyller de byggnormer som krävs. Ytong lättbetong är även ett diffusionsöppet material som bidrar till en sund och behaglig inomhusmiljö för slutanvändarna.

Minimal risk för entreprenören

Byggmäster är ett dotterbolag till Erlandsson-koncernen, som framgångsrikt tillämpar konceptet i sina bostadsprojekt. Förutom bostäder uppför Erlandsson-koncernen även byggnader för industri, handel och kontor, och har stora entreprenader över hela Sverige.

Just nu är Byggmäster engagerat i att uppföra 49 flerbostadshus, Åhusen, för Brf Viva, Ängla och Lycka i Lindbacken, Uppsala. Projektet leds av Erlandsson Bygg i Öst AB, 1 av 6 geografiska områden för byggverksamheten i Erlandsson-koncernen. Bärande struktur, ytterväggar och golv byggs i Ytong Massivelement som limmas ihop med Ytong Fix P. Hela projektet beräknas vara slutfört under våren 2018.

– Vi har goda erfarenheter av denna lösning och av att arbeta med Xellas huskoncept. Att bygga med Ytong lättbetong är tekniskt enkelt och ger minimal risk för förseningar och fel. Vi får mer byggt med mindre personal, säger Morgan Österlind, VD för Erlandsson Bygg i Öst AB och ansvarig för dotterbolaget Byggmästers verksamhet i Uppsala.

Perfekt för det svenska klimatet

Ytong lättbetong passar utmärkt som byggnadsmaterial i det svenska klimatet, med mycket fukt och nederbörd året runt, förklarar Morgan Österlind:

– Eftersom materialet är diffusionsöppet finns det ingen risk att fukt stängs inne i konstruktionen och stommen kan slutas tidigt i processen. Men det är samtidigt fördelaktigt för slutanvändarna, som får ett mycket behagligt inomhusklimat när husen är klara.

Ytterligare en fördel med att använda Ytong lättbetong i golven är att materialet ger goda akustiska egenskaper åt lokalerna och stegljudet reduceras märkbart. Fredrik Johansson, VD för Xella Scandinavia, säger avslutningsvis:

– Vi är den enda leverantören i Sverige som kan erbjuda denna typ av integrerade systemlösningar för hela stommen. Dessutom erbjuder vi konsulttjänster när det gäller utformningen av golvelement och montering på byggplatsen. På så sätt fungerar vi som totalleverantör för våra partners.