Nyheter

Internationell isoleringssuccé gör intåg på svenska byggarbetsplatser

Det robusta Multipor Fasadisoleringsystemet, som under årtionden har använts med stor framgång i utlandet, lanseras nu i en svensk version som är skräddarsydd för vårt klimat och för våra byggtraditioner. Detta innebär stora fördelar för de involverade i en byggprocess i form av tidsbesparing och bättre kvalitet, oavsett om det handlar om ett nybygge eller ett renoveringsprojekt.

Svenska entreprenörer, rådgivare och byggherrar har sedan länge tagit till sig diffusionsöppna Multipor Isoleringsplatta som en smidig och effektiv lösning vid invändig isolering till nybyggen och renoveringsprojekt. Och nu kommer ytterligare en Multipor-lösning: det solida Mulipor Fasadisoleringssystemet som gör det möjligt att använda den populära isoleringsplattan på ytterväggens utsida.

Låter ytterväggen andas hela vägen igenom

 Anledningen till att systemet har haft så stor succé i utlandet i över 20 år är enkel: Multipor Fasadisoleringssystem gör monteringen lättare för de utförande, projekteringen lättare för rådgivarna och säkrar byggherren en fasadlösning med lång livstid. Detta förklarar Fredrik Johansson, CEO Scandinavia, Xella Sverige AB, och berättar vidare: 

- Nu lanserar vi Multipor Fasadisoleringsystem som är anpassat till svenskt klimat och till svenska byggtraditioner, med samma fördelar som det har blivit känt för i bl.a. Tyskland. Det är ett komplett system, framställt i oorganiska material som låter ytterväggen andas hela vägen igenom. Samtidigt är det väldigt lätt att både arbeta och projektera med och byggherren uppnår en brandsäker massiv lösning, som inte låter ihålig när man bankar på den.

Effektiv utvändig isolering utan kompromisser

Det nya systemet är utvecklat enligt gemensamma europeiska standarder (ETA) och något av det som gör systemet lätt att arbeta med är att isoleringsplattorna lätt anpassas med vanliga handverktyg.

- Isoleringsplattorna har en formstabilitet som gör det möjligt att muren putsas och görs jämn direkt på isoleringen, vilket gör arbetet smidigare för montören, förklarar Fredrik Johansson och fortsätter:

- Det finns ett växande behov av lösningar med utvändig isolering som värmeisolerar utan att man stryker på foten med slagfasthet, brandsäkerhet och effektivitet på arbetsplatsen. Multipor Fasadisoleringsystem har bevisat sitt värde i tusentals projekt, och det är väldigt glädjande att det nu kommer att finnas på svenska byggarbetsplatser.

Av den anledningen kommer Xellas lokala konsulter att vara redo att bistå de olika involverade parterna i byggprojektet med information om systemet och möjligheterna för detalj - och speciallösningar. Dessutom har man utarbetat en komplett projekterings - och monteringsvägledning som gör det lättare att utnyttja systemets många fördelar.