Nyheter

Tunna brandväggar säkrar unik prestanda

Som det enda byggsystemet av sitt slag har Hebel klarat certifieringen för brandkrav EI-M 180 med sina liggande väggelement med en tjocklek på endast 200 mm. I testet ingår bland annat test av brandmotstånd och mekanisk styrka. Nu blir det därför mycket lättare för konstruktörer att optimera brandsäkerheten, hålla nere byggkostnaderna och öka hållbarheten då man till de flesta projekt bara behöver en enda produkt för att uppfylla kraven. 
 

Som en del av Xella Groups portfölj, har Hebel brandväggselement klarat de tuffa testerna och kraven för EI-M 180, vilket återspeglar några av de högsta kraven för brandprestanda i svenska konstruktioner. Eftersom elementen bara har en tjocklek på 200 mm är det ett helt unikt resultat berättar Peter Fahlén, försäljningschef hos Xella Sverige. Han fortsätter:

- Resultatet gör oss ensamma av vårt slag inom lättbetongsindustrin. Det är unikt att ha denna lösning för EI-M 180 i en så låg dimension som 200 mm. För konstruktörer betyder resultatet att man nu får möjlighet till bästa möjliga brandkrav med minsta möjliga insats. Samma lösning kan användas överallt, i alla typer av byggnader och byggnadskonstruktioner.

Klarar både brand och stötar
Det test som brandväggselementen har utsatts för består av att en vägg uppbyggd av elementen utsätts för brand på den ena sidan i tre timmar. Därefter utsätts väggen för en stöt tre gånger i rad, av en boll på 100 kg som faller från tre meter (3000 Nm). Står väggen kvar efter det har elementen klarat testet.

Därför är det inte bara elementets eldbeständighet som testas, utan även deras mekaniska styrka, två extremt viktiga aspekter för att säkra en byggnad effektivt idag, förklarar Peter Fahlén:

- Det handlar inte bara om att brandväggarna kan sakta ner spridningen av eld, rök och värme i byggnaden. De måste också kunna klara av exempelvis, fallande möbler, pallställningar som kollapsar eller att andra byggnadsdelar faller samman. Det minskar risken för att byggnaden kollapsar på grund av brand.

Lättbetong garanterar minimalt koldioxidavtryck
Det är inte bara den unika prestandan som gör de tunna Hebel brandväggselementen till en attraktiv brandskyddslösning. Hebel element är enklare för montörer att hantera, vilket minimerar risken för fel och förseningar. Slutligen bidrar lättbetongelementen till det gröna byggandet genom ett minimalt CO2-avtryck, till skillnad från alternativ som traditionell betong, säger Peter Fahlén och avslutar:

- Hebel brandväggselement är ett massivt, stabilt och integrerat byggsystem tillverkat av de 100% oorganiska naturmaterialen kalk, sand och vatten. De kombinerar hög hållfasthet med låg vikt, vilket betyder ett betydligt lägre koldioxidavtryck i samband med transporter – som i sin tur är en stor fördel för den totala CO2-beräkningen. Med andra ord uppnår man både brandsäkerhet och hållbarhet i en och samma systemlösning.