Kommersiella byggnader

Byggmaterialens kvalitet har hög prioritet i kommersiella byggnader, inte minst egenskaper som värme- och ljudisolering och brandsäkerhet. Ytong och Silka möter även mycket högt ställda krav, och de används i en lång rad olika byggnadstyper, från köpcentra i ett plan till seniorboende och vårdhem i flervåningshus.

Den ideala kommersiella byggnaden

  • Ytterväggar och innerväggar av Silka och Ytong Multipor, eller Ytong som både väggmaterial och isolering
  • Alla bärande innerväggar av Silka, lätta mellanväggar av Ytong
  • Ytong takelement med extra isolering av Ytong Multipor på platta tak och sadeltak
  • Ytong Multipor rekommenderas för isolering av källartak av armerad betong och till underjordiska parkeringsanläggningar