Hänvisning till prestandadeklaration med DoP - och ID nummer

Enligt den europeiska byggproduktförordningen som trädde i kraft 01.07.2013, ska alla byggprodukter tillverkas enligt europeisk standard som följs av en prestandadeklaration (DoP- Deklaration of Performance). Enligt REACH förordningen ska även säkerhetsdatablad följas.

Så här får du tag på prestandadeklarationen
Som marknadsledande leverantör av Ytong lättbetong, Multipor och Silka Kalksten har Xella valt att ha prestandadeklarationen åtkomlig via en digital plattform som gör att dokumenten alltid finns tillgängliga i uppdaterad version.

DoP- och ID nummer finns på följesedeln och på emballaget. Genom att ange dessa nummer på http://www.rad-dop.com/ kan den korrekta prestandadeklarationen laddas ner som PDF-fil, som sedan kan skrivas ut eller vidarebefordras via email.

1.     Hitta DoP- eller ID nummer på följesedel eller på emballage
2.     Gå in på hemsidan http://www.rad-dop.com/.
3.     Ange DoP- eller ID nummer och välj önskat språk
4.     Ladda ner prestandadeklarationen.

För mer information vänligen kontakta oss på +45 76 74 92 29

Ladda ner prestandadeklarationen här: http://www.rad-dop.com/ 

Prestandadeklaration från Fels