Ytong-blocket

ytong blocket

Ytongblocket tillverkas i densiteter mellan 375 och 575 kg per kubikmeter. Ytongblocket lämpar sig väli konstruktioner där man har högre krav på tryckhållsfasthet och i väggar med högre krav på ljudisolering. Även flerskikts ytterväggar med kompletterande isolering (multipor) och tegel, trä eller andra fasadtyper.

Produktfördelar

ytong blocket

Nedladdningsbart material