Ytong-blocket

ytong blocket

Ytongblocket tillverkas i densiteter mellan 375 och 575 kg per kubikmeter. Ytongblocket lämpar sig väli konstruktioner där man har högre krav på tryckhållsfasthet och i väggar med högre krav på ljudisolering. Även flerskikts ytterväggar med kompletterande isolering (multipor) och tegel, trä eller andra fasadtyper.

Produktfördelar

ytong blocket

Tabell Ytong-blocket

Dimension (mm) W/mK U-värde Tryckhållfasthet
(N/mm2)
Torrdensitet
(kg/m3)
Brandteknisk
klass
Tolerans (mm)
100/200/600 0,1/0,125/0,14 2,0/3,0/4,0 375/475/575 EI 120 1
115/200/600 0,1/0,125/0,14 2,0/3,0/4,0 375/475/575 EI 120 1
150/200/600 0,1/0,125/0,14 2,0/3,0/4,0 375/475/575 R 120, EI 120 1
175/200/600 0,1/0,125/0,14 2,0/3,0/4,0 375/475/575 R 120, EI 120 1
200/200/600 0,1/0,125/0,14 0,49 2,0/3,0/4,0 375/475/575 REI 120 1
240/200/600 0,1/0,125/0,14 0,42 2,5/3,0/4,0 375/475/575 REI 120 1
300/200/600 0,1/0,125/0,14 0,34 2,5/3,0/4,0 375/475/575 REI 120 1
365/200/600 0,1/0,125/0,14 0,28 2,5/3,0/4,0 375/475/575 REI 120 1
480/200/600 0,1/0,125/0,14 0,21 2,0/3,0/4,0 375/475/575 REI 120 1


Nedladdningsbart material