Ytong-plattan

ytong plattan

Ytongplattan är en lättbetongplatta tillverkad i en torrdensitet på 475 kg/m3 och med en normaliserad tryckhållsfasthet på 3,0 N/mm2. sSkivans höjd är 400 mm och längd 600 mm. Ytongplattan finns två olika tjocklekar: 100 mm respektive 115 mm. Väggskivorna är avsedda för icke-bärande innervägg. Ytongplattan monteras fort. 1 m2 vägg byggs av 4,2 väggskivor. Färdiga vägga är lätta att slubehandla, då det stora formatet reducerar antalet fogar. Ytongplattan passar extra bra för våtutrymmen.

Produktfördelar

Planbauplatte
•    Flexibel
•    Enhetligt putsunderlag
•    Hög tryckhållfasthet
•    Brandklass A1
•    God värmeisolering
•    Ljudisolerande
•    Ingen röta eller svampangrepp
•    Utmärkt inomhusklimat

Mer produktinformation

Produktdata