Ytong Balkar

ytong balkar

Ytong överliggare är en armerad lättbetongbalk för användning ovanför öppningar i ytong-murverk som bärande (förutom 100 mm). Balkarna tillverkas i längder upp till 6 meter och är rostskyddsbehandlade. Max öppning ach bärförmåga framgår av tabellen nedan.

Bärande balkar

Ytong Balkar är bärande, armerade lättbetongelement som används över dörr- och fönsteröppningar upp till 2,5 m bredd. Genom att använda balkar av lättbetong får man ett tätt murverk utan köldbryggor kring balken.

Icke-bärande balkar

Ytong Balkar (icke-bärande) av armerad lättbetong används över muröppningar med upp till 2,2 m bredd i icke-bärande väggar.

U-Balkar

Ytong U-Balk är lättbetongelement som används som kvarsittande form vid gjutning av armerade betongbalkar. Ytong U-Balk kan även användas för att bygga in stålpelare och installationer.

Produktfördelar - bärande balk

Balkar (bärande)
•    Bärande balk
•    Enkel montering
•    Minimerar köldbryggor
•    Täta fogar
•    Jämn yta
•    Enkel ytbehandling

Produktfördelar - icke-bärande balk

Balkar (icke-bärande)
•    Enkel montering
•    Jämn yta
•    Brandklass A1

Produktfördelar - U-balk

U-Balk
•    Täta fogar
•    Individuell längdanpassning  
•    Brandklass A1
•    Skyddar stålprofiler
•    Standardlängder upp till 6 m
•    Öppningsbredd upp till 5,5 m
•    Inget extra formarbete
•    Snabb montering
•    Minimerar köldbryggor
•    Samma material som vägg och bjälklag ger enkel ytbehandling

Mer produktinformation

Tekniska data Ytong Balk